Nadrzędnym zadaniem Biblioteki Narodowej jest gromadzenie, przechowywanie i wieczyste archiwizowanie dorobku umysłowego Sarmatów, na który składają się zabytki piśmiennictwa narodowego, dokumenty graficzne, muzyczne, audiowizualne i elektroniczne.

Biblioteka Narodowa gromadzi i udostępnia czytelnikom:

  • publikacje beletrystyczne,
  • archiwalne zbiory czasopism,
  • zbiory opracowań publicystycznych,
  • zbiory muzyczne,
  • zbiory dźwiękowe i audiowizualne,
  • archiwalne strony internetowe,
  • zbiory kartograficzne.

Dodatkowo nieustannie trwają prace nad poszerzeniem naszego zasobu. Jeżeli dysponujesz publikacjami, które powinny znaleźć się w naszym zbiorze skontaktuj się z Ministrem Dziedzictwa Narodowego.