Jeżeli jesteś autorem publikacji o szczególnym znaczeniu dla kultury i dziedzictwa narodowego oraz chcesz, aby Twoje dzieło było właściwie wyeksponowane w ramach Biblioteki Narodowej zwróć się do Ministra Dziedzictwa Narodowego z prośbą o dodanie Twojej publikacji.

Dzięki temu nasze zbiory będą nieustannie się powiększać, a ty przetrwasz w pamięci milionów jako człowiek, którego pióro poruszało, skłaniało do refleksji i było wielkie.